图像

Szolgáltatásaink:

 • A gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, nevelése a Fecsegő Tipegő, Csicsergő és a Menőmanó csoportjaiban.
 • A személyiségfejlődéshez szükséges sokrétű tevékenységek.
 • Délelőttönként (heti 2 alkalommal) játékos ismerkedés az angol nyelvvel.
 • Szabadidős programok szervezése: születésnapi zsúrok
 • Ismerkedés a zene és a hangszerek világával (zenészek közreműködésével)
 • Állatkerti séta
 • Részvétel  Jászberény város rendezvényein
 • Múzeumi, könyvtári látogatás
 • Sóbarlang (ősztől nyár elejéig)
 • Délutáni, esti és éjszakai gyermekfelügyelet egész évben
 • Házi gyermekfelügyelet

Étkeztetés:


Napi négyszeri étkezést biztosítunk. A reggelit, tízórait, ebédet, uzsonnát gyermekétkeztetéssel foglalkozó cég szállítja nekünk. A gyermekek táplálása az életkori sajátosságaiknak és egyéni igényeiknek megfelelően történik. A gyermekek vitaminban gazdag, egészséges ételeket fogyaszthatnak és tisztított vizet isznak.


Nevelőmunkánk jellemzői:

- Gyermekközpontúság
- Következetesség
- Türelem
- Kompetenciahatárok tisztelete
- Kiegyensúlyozottság
- Derű, humor, jó kedély
- Figyelmesség
- Titoktartás, emberi méltóság tisztelete
- Egyenletes szeretet
- Együttműködés, segítőkészség

 

Az ellátás, gondozás, nevelés megvalósulása a családi napköziben:


Nevelési elveinket, programunkat a bölcsődés gyermekek életkorához, személyiségéhez igazítjuk. A gyermekek harmonikus fejlődésének egyik feltétele az állandóság, amely biztonságot jelent az életükben. A szokások kialakítása, a tevékenységek ritmikus váltakozása, mentálisan erőssé teszi a gyermekeket. Természetesen ez nem jelenthet merev kötöttséget, hiszen rugalmasan alkalmazkodunk a gyermekek igényeihez, az időjárás változásaihoz vagy egy hirtelen adódó, váratlan eseményhez.


A tevékenységek komplex módon jelennek meg munkánk során. A mozgás, tartásjavító, lúdtalp megelőző torna mindennapos tevékenységünk.


Kiemelten kezeljük a környezettudatos magatartás megalapozását. Minden évben részt veszünk az ilyen célú városi rendezvényeken. A szemetet szelektíven gyűjtjük és helyezzük el.


Családi bölcsődénkben a hagyományos módszerek a dominánsak, de nyitottak vagyunk minden új dologra, amely közel áll személyiségünkhöz. Munkánk során kiemelten fontos szerepet kap a hagyományok ápolása és az évszakok változásán keresztül történő ismeretelsajátítás, tapasztalatszerzés. Ezen keresztül a különféle módszerek szimpatikus elemei is jól beépíthetőek.